Leverancier van professionele bouwmachines

Dienstverlening aan bouwprofessionals sinds 1901

Oorsprong, de firma Wolf-Zondervan, een Brussels familiebedrijf, heeft in de loop der jaren de meeste Belgische werven uitgerust met allerlei materiaal zoals betonmolens, kranen, betoncentrales, bekistingen, machines voor ijzerbuigerij, goederen- en personenliften, loopsteigers, trilmateriaal, stellingen, enz… Deze firma bestaat honderd jaar en heeft dus heel wat technologische evoluties doorgemaakt, waarvan sommige heel ingrijpend waren : de oorlog, de economische crisis; en bovendien de verschillende mentaliteitswijzigingen in deze bewogen periode meebeleefd.

 

In 1901 richtten Charles Wolf en zijn echtgenote, geboren Zondervan, de firma Wolf op, die kleine werfbenodigdheden als betonmolens en vormen voor betonproducten Zondervan aankocht bij de gelijknamige Parijse firma, om ze dan verder te verdelen. Deze producten waren de voorlopers van het huidige gamma.

Na het overlijden van Charles Wolf in 1906 leidde zijn weduwe, als één van de zeldzame vrouwelijke bedrijfsleiders, gedurende verschillende jaren de firma, tot ze in 1916 met de heer Waroux hertrouwde.

In de loop der tijd

Tot het einde van de oorlog bestond de firma verder onder de naam Waroux-Zondervan.

In 1945 nam Mevrouw Waroux, ondertussen opnieuw weduwe geworden, samen met haar zoon Max Wolf, vader van huidig afgevaardigd bestuurder, Jacques Wolf, opnieuw de leiding van de firma op zich. Wolf-Zondervan is sedertdien op de Kroonlaan 265 gevestigd en behoudt sindsdien ook haar naam. De firma werd, tot aan zijn dood, door Max Wolf geleid.

De Heer Jacques Wolf kwam in 1951 in het bedrijf en kreeg als opdracht, de grote bouwwerven in het toenmalige Belgisch-Congo te bezoeken. Wat tevens het begin was van de export naar Afrika (Senegal, Algerië, Kameroen, Angola) Tot in 1975 werkte hij samen met zijn vader, het jaar waarin deze overleed.

De traditie wordt verdergezet wanneer in 1978 Christian Wolf, en in 1983 Patrick Wolf de firma versterken.

Vandaag

In de loop der jaren hebben ook de uitrustingen, op de markt gebracht door Wolf-Zondervan, een niet te miskennen evolutie doorgemaakt. De beheerders waken er echter over zich te handhaven, door alle veranderingen in het productengamma van nabij te volgen, en er zich vertrouwd mee te maken.

Als het gebeurt dat een familiebedrijf minder competent wordt of weinig dynamisch lijkt omdat het, na verschillende generaties, aan talent ontbreekt of omdat de sfeer té paternalistisch of autoritair is, dan is dit zeker niet het geval bij Wolf-Zondervan. Deze 100 % Belgische firma werkt enkel met eigen kapitaal en stelt een 60-tal personen tewerk, elk met een eigen specialisatie, en volgt van nabij iedere technologische ontwikkeling. Ze betekent overigens een belangrijk aandeel voor de economie.

Het toenemende succes in 2006 van het departement bekistingen, steigers en ondersteuningen drijft de directie van WOLF-ZONDERVAN ertoe om een volwaardige onderneming voor deze activiteit te creëren…Wolftech n.v. ontstaat dan. De zetel, evenals de zeer belangrijke voorraad van materieel bevindt zich te 1830 Machelen, Nijverheidstraat 5. Het bedrijf stelt momenteel een 40-tal personeelsleden tewerk.

In 2020 wordt de naam Wolfmat geïntroduceerd, om aan te sluiten bij het zusterbedrijf Wolftech.

Omdat het steeds moeilijker werd om in het centrum van Elsene (Brussel) te werken, zag Wolfmat zich genoodzaakt om te verhuizen naar Machelen naast Wolftech op een ruimte van 42.000 m².

Ons producten: Betonmolenpleisterspuitmachine - pleisterspuitmachinechapepompmetalen lintzaag - trilstamper - trilwalsbouwwerfcontainer - Transcube dieseltankstanks - trilnaald

 

Copyright © 2021 - Eteamsys. All rights reserved.